14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Arveloven § 22

Arvelov paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af arveloven og bygger på lov nr. 515 af 06. June 2007. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Det uskiftede bos midler m.v.
Inden 6 måneder efter dødsfaldet skal den længstlevende ægtefælle til skifteretten indlevere en formueoversigt, som omfatter

  • 1) den førstafdøde ægtefælles delingsformue,

  • 2) den længstlevende ægtefælles delingsformue,

  • 3) de i § 23, stk. 2-6, nævnte midler,

  • 4) den længstlevende ægtefælles fuldstændige særeje og

  • 5) den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særeje.

•••

Stk. 2 I formueoversigten skal det særligt være angivet, hvem der skal arve den førstafdøde ægtefælles fuldstændige særejemidler.

•••

Stk. 3 Skifteretten kan forlænge fristen i stk. 1.

•••

Stk. 4 Indgives formueoversigten ikke rettidigt, kan skifteretten bestemme, at formueoversigten skal udarbejdes af en autoriseret bobestyrer. Udgiften betales af den længstlevende ægtefælle. Den længstlevende ægtefælle skal give bobestyreren oplysninger om den førstafdødes og egne økonomiske forhold. § 92, stk. 1, i lov om skifte af dødsboer finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 5 Skifteretten skal efter anmodning udlevere et eksemplar af formueoversigten til livsarvingerne.

•••

Stk. 6 Justitsministeren fastsætter nærmere regler om formueoversigten og om de blanketter, der kan anvendes. Bekendtgørelse om formueoversigten i uskiftet bo

•••
profile photo
Profilside