14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arveloven § 16

Uddrag fra kommentarerne til arveloven § 16:

Til § 16
Bestemmelsen indeholder regler om fordelingen af arven efter længstlevende i tilfælde, hvor denne har benyttet sig af reglen i lovforslagets § 11, stk. 2, om ret til som suppleringsarv at udtage indtil 500.000 kr. Bestemmelsen erstatter den gældende arvelovs § 7 b, stk. 2, 2. pkt., som ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.