14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arveloven § 11

Uddrag fra kommentarerne til arveloven § 11:

Til § 11
Bestemmelsen omhandler ægtefællens udtagelsesret. Stk. 1 svarer stort set til den gældende arvelovs § 7 a, stk. 1 og 2, om forlods udtagelse af genstande til personlig brug og børnenes brug. For så vidt angår genstande, som er erhvervet til børnenes brug, foreslås det dog præcis...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.