14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Arveloven § 102

Uddrag fra kommentarerne til arveloven § 102:

Til § 102
Stk. 1 svarer til den gældende arvelovs § 76, stk. 1. Bestemmelsen indebærer, at testamenter, tilbagekaldelse af testamenter og arveforskud m.v., der er gyldigt oprettet før lovens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed med hensyn til form og habilitet. Dette har navnlig betydning i relation...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.