14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artsfredningsbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artsfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 257 af 14. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. juli.

•••

Stk. 2 Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i perioden 1. februar-31. august, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke fældes.

•••

Stk. 4 Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes i perioden 1. november-31. august.

•••

Stk. 5 Digesvalereder må ikke ødelægges i perioden 1. april-31. august.

•••
profile photo
Profilside