14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artfredningsbekendtgørelsen § 33

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 521 af 25. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Miljøstyrelsen og Naturstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

•••
profile photo
Profilside