14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artfredningsbekendtgørelsen § 31

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 521 af 25. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Miljøstyrelsen kan tilbagekalde bemyndigelsen efter § 30, stk. 1, hvis reglerne i lov om jagt og vildtforvaltning eller de regler, der er fastsat i medfør af loven, ikke overholdes. Det samme gælder, hvis Miljøstyrelsen skønner, at det ikke længere er formålstjenligt at opretholde bemyndigelsen.

•••
profile photo
Profilside