14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artfredningsbekendtgørelsen § 29

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 521 af 25. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel, der ikke er omfattet af denne bekendtgørelses bilag 6, må uanset bestemmelserne i kapitel 2-4 plejes med henblik på genudsætning. Genudsætning skal ske, så snart det skønnes, at vildtet kan klare sig selv.

•••

Stk. 2 Såfremt pleje ikke må antages at kunne føre til genudsætning inden for en periode på 6 måneder, skal vildtet aflives så hurtigt som muligt.

•••

Stk. 3 Genudsætning af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel skal så vidt muligt ske på artens oprindelige levested.

•••

Stk. 4 Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i stk. 1 og 2. Tilladelsen kan gives på vilkår.

•••
profile photo
Profilside