14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artfredningsbekendtgørelsen § 28

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 521 af 25. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Den, der erhvervsmæssigt køber vildt, skal på Miljøstyrelsens forlangende kunne dokumentere, hvad der inden for de sidste 2 år er købt og fra hvem.

•••
profile photo
Profilside