14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artsfredningsbekendtgørelsen § 26

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artsfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 257 af 14. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Der er forbud mod indfangning i naturen af vildt, der er omfattet af § 25.

•••

Stk. 2 Miljøstyrelsen kan dispensere fra forbuddet i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside