14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artfredningsbekendtgørelsen § 23

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 521 af 25. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Uanset forbuddene i § 5, stk. 1, § 11, stk. 1, og § 15, stk. 1, kan arter af dyr, der er omfattet af forbuddene i disse bestemmelser, overdrages og transporteres til, opbevares hos og konserveres af personer eller virksomheder, der af miljø- og fødevareministeren har fået autorisation til erhvervsmæssig konservatorvirksomhed i henhold til bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter, under forudsætning af at de er lovligt nedlagt eller ombragt.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for arter, som er nævnt i bilag 5, hvis dyret stammer fra den danske natur, medmindre der er givet dispensation til erhvervsmæssig konservering efter § 9, § 12 eller § 19.

•••

Stk. 3 Det er tilladt at opbevare og omsætte lovligt konserverede zoologiske produkter.

•••
profile photo
Profilside