14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artfredningsbekendtgørelsen § 21

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 521 af 25. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Under iagttagelse af bestemmelserne i § 9, stk. 1, og § 12 kan Miljøstyrelsen i særlige tilfælde tillade udryddelse af arter af de dyr og planter, som ikke er naturligt forekommende i den danske natur, og som anses at udgøre en trussel mod naturligt forekommende arter.

•••
profile photo
Profilside