14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artsfredningsbekendtgørelsen § 20

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artsfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 257 af 14. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Generelle bestemmelser
Det påhviler ejeren eller besidderen af dyr og planter, der er fredede efter kapitel 2-4, at godtgøre, at disse ikke er taget fra naturen i strid med bestemmelserne i denne bekendtgørelse eller stammer fra dyr og planter, der er taget fra naturen i strid med bekendtgørelsens bestemmelser.

•••

Stk. 2 For levende pattedyr, der findes fanget i net, garn eller ruser, er der forbud mod handel, opbevaring og transport. Miljøstyrelsen kan dispensere fra forbuddet.

•••
profile photo
Profilside