14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Artsfredningsbekendtgørelsen § 19

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af artsfredningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1466 af 06. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Dispensationer
Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 14, stk. 1-4, og § 15.

•••
profile photo
Profilside