Artfredningsbekendtgørelsen § 19

Denne konsoliderede version af artfredningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt

Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021

Dispensationer
§ 19

Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i § 14, stk. 1-4, og § 15.