Årsregnskabsloven § 91

Denne konsoliderede version af årsregnskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 448 af 7. juni 2001,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1441 af 14. november 2022,
som ændret ved lov nr. 568 af 10. maj 2022, lov nr. 700 af 24. maj 2022, lov nr. 735 af 13. juni 2023, lov nr. 1535 af 12. december 2023 og lov nr. 480 af 22. maj 2024

Forpligtelser
§ 91

Virksomheden skal forklare

  • 1) periodeafgrænsningsposter, der indgår som forpligtelser i balancen, jf. § 27, stk. 2, og

  • 2) hensatte forpligtelser, jf. § 47.