Årsregnskabsloven § 32

Denne konsoliderede version af årsregnskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 448 af 07. juni 2001,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1441 af 14. november 2022,
som ændret ved lov nr. 568 af 10. maj 2022 og lov nr. 735 af 13. juni 2023

§ 32

Virksomheden kan sammendrage følgende poster og i stedet indføre en post benævnt »Bruttofortjeneste« eller »Bruttotab«:

  • 1) Posterne nr. 1-5 i bilag 2, skema 3, og

  • 2) posterne nr. 1-3 og 6 i bilag 2, skema 4.

Stk. 2 § 11, stk. 2, finder ikke anvendelse på poster, der er sammendraget efter stk. 1.

Stk. 3 Det første år virksomheden ikke længere benytter stk. 1, kan sammenligningstal, jf. § 24, for de omhandlede poster undlades.

Stk. 4 § 138, stk. 6, finder anvendelse, når en virksomhed benytter muligheden i stk. 1.