14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 120

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1441 af 14. november 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§120 Eliminering
Følgende poster skal elimineres:

  • 1) Tilgodehavender og forpligtelser mellem de konsoliderede virksomheder,

  • 2) indtægter og omkostninger som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder og

  • 3) gevinster og tab som følge af transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder, som indgår i posternes bogførte værdi.

•••
profile photo
Profilside