14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 107c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1441 af 14. november 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§107c Statslige aktieselskaber skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse, der omfatter følgende:

  • 1) Oplysning om, hvorvidt selskabet anvender en kodeks for virksomhedsledelse, eller i benægtende fald hvordan selskabet i øvrigt forholder sig til god virksomhedsledelse.

  • 2) Angivelse af, hvor den i nr. 1 omhandlede kodeks er offentligt tilgængelig.

  • 3) Angivelse af, hvilke dele af den i nr. 1 omhandlede kodeks selskabet fraviger, og angivelse af grundene hertil, hvis selskabet har besluttet at fravige dele af kodeksen.

  • 4) Angivelse af eventuelle andre kodekser for virksomhedsledelse, som selskabet har besluttet at anvende i tillæg til den i nr. 1 nævnte kodeks, med angivelse af tilsvarende oplysninger som de i nr. 2 og 3 anførte.

•••

Stk. 2 § 107 b, stk. 1, nr. 6 og 7, finder tilsvarende anvendelse for statslige aktieselskaber. Endvidere finder § 107 b, stk. 4, anvendelse på disse selskaber. Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven

•••
profile photo
Profilside