Bøger, som nævner Årsregnskabsloven § 107a

Den legislative udvikling

- Side 394 -

...den såkaldte gennembrudsregel, hvorefter visse rettigheder erhvervet ved enten vedtægt eller aftale kan tilsidesættes mod kompensation. Disse fakultative bestemmelser forudsætter vedtagelse i selskabets vedtægter, hvorfor de er placeret i SL kap. 18. Endelig blev der ved lovændringen indført en vidtgående oplysningspligt i ÅRL § 107 a om ejerforhold.

Læs på Jurabibliotek