14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 99

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§99 Ledelsesberetningen
Ledelsesberetningen skal

 • 1) beskrive virksomhedens væsentligste aktiviteter,

 • 2) beskrive eventuel usikkerhed ved indregning eller måling, så vidt muligt med angivelse af beløb,

 • 3) beskrive usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen, så vidt muligt med angivelse af beløb,

 • 4) redegøre for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold,

 • 5) beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen,

 • 6) beskrive virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning for den fremtidige indtjening,

 • 7) beskrive virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå,

 • 8) beskrive forsknings- og udviklingsaktiviteter i eller for virksomheden og

 • 9) omtale filialer i udlandet.

•••

Stk. 2 Er det væsentligt for at vurdere virksomhedens aktiver, forpligtelser, finansielle stilling og resultat, skal ledelsesberetningen i forhold til virksomhedens anvendelse af finansielle instrumenter beskrive

 • 1) virksomhedens mål og politikker for styring af finansielle risici, herunder virksomhedens politik for sikring for alle større grupper af forventede fremtidige transaktioner, for hvilke der anvendes sikring, og

 • 2) virksomhedens risikoeksponering i forbindelse med mulige ændringer i priser, kreditværdighed, likviditet og pengestrømme.

•••

Stk. 3 Stk. 1, nr. 7, finder ikke anvendelse for virksomheder, der er omfattet af § 99 a, og som har en politik for miljøforhold.

•••
profile photo
Profilside