14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 97a

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 97a:

Det foreslås, at der indsættes to nye bestemmelser i årsregnskabsloven som §§ 97 a og 97 b.Til § 97 aDen foreslåede nye § 97 a viderefører den hidtil gældende § 72, idet § 72 samtidig foreslås ophævet i forslagets § 1, nr. 93. Undtagelsesmulighederne i den gældende § 72, stk. 3, nr. 2 og 3, foreslås dog ikke videreført.Baggrunden for at flytte best...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.