14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 97a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§97a Virksomheden skal oplyse navn på, hjemsted og retsform for hver kapitalinteresse, dattervirksomhed og associeret virksomhed og for hvert interessent- eller kommanditselskab, i hvilket virksomheden er interessent eller komplementar.

•••

Stk. 2 Virksomheden skal endvidere for hver kapitalinteresse, dattervirksomhed og associeret virksomhed oplyse,

  • 1) hvor stor en andel virksomheden ejer, og

  • 2) størrelsen af egenkapitalen og resultatet ifølge den senest godkendte årsrapport.

•••

Stk. 3 Oplysningerne i stk. 2, nr. 2, kan undlades, hvis

  • 1) den pågældende kapitalinteresse eller associerede virksomhed ikke offentliggør en årsrapport,

  • 2) den pågældende dattervirksomheds eller associerede virksomheds regnskab indgår ved konsolidering i virksomhedens koncernregnskab eller

  • 3) virksomheden indregner kapitalandelene i den pågældende kapitalinteresse, dattervirksomhed eller associerede virksomhed til dennes regnskabsmæssige indre værdi.

•••

Stk. 4 Oplysningerne i stk. 1 kan udelades, hvis de kan volde betydelig skade for virksomheden selv eller de i stk. 1 omhandlede virksomheder. Anvendelse af 1. pkt. skal oplyses.

•••
profile photo
Profilside