14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 96

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 96:

Til § 96
Forslagets § 96 viderefører gældende årsregnskabslovs § 51 a, stk. 1, hvorefter der skal gives oplysning om det samlede honorar til den revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision, samt til revisionsvirksomhedens dattervirksomheder. Det skal endvidere oplyses, hvor stor en del af honoraret, der angår andre ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.