14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 95

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 95:

Til § 95
Forslagets § 95 viderefører reglerne i gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 2, stk. 5, nr. 4 og 5, hvorefter indtægter og omkostninger, der hidrører fra rettelse af fejl i indregning og måling i tidligere regnskabsperioder, samt ekstraordinære indtægter og omkostninger skal omtales og forklares, hvis der er tale om v...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.