14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 94b

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 94b:

I forslagets § 1, nr. 89, foreslås en ny affattelse af § 64, der bl.a. indebærer, at det gældende krav i § 64 om, at eventualforpligtelser skal opdeles på en række specificerede kategorier, ophæves for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B.I forlængelse heraf foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse i årsregnskabsloven som § 94 b, hvor...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.