14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 94

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 94:

Til § 94
Forslagets § 94 er en videreførelse af gældende lovs § 46, stk. 2, hvorefter det skal oplyses, hvis virksomheden har stillet pant eller anden sikkerhed i aktiverne. Den regnskabsmæssige værdi af hver enkelt pantsat aktiv skal oplyses, tillige med omfanget af virksomhedens pantsætninger og andre sikkerhedsstillelser, sp...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.