14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 93a

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 93a:

Årsregnskabslovens § 47, der foreslås ændret i forslagets § 1, nr. 69 og 70, indeholder et krav om indregning af udskudt skat i balance og resultatopgørelse som en hensat forpligtelse. Derimod indeholder årsregnskabsloven ikke krav om, at der i noterne skal gives oplysninger om indregnede udskudte skatteforpligtelser og -aktiver.Det følger af artik...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.