14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 93

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 93:

Til § 93
Forslagets § 93, stk. 1, viderefører gældende lovs § 45, hvorefter der skal gives en række oplysninger, hvis virksomheden har optaget lån mod udstedelse af gældsbreve, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til kapitalandele i virksomheden (konvertible gældsbreve). Der skal for hvert lån gives oplysnin...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.