14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 91

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 91:

Til § 91
Forslagets § 91 er en videreførelse af gældende årsregnskabsbekendtgørelses § 2, stk. 5, nr. 2 og 3, hvorefter virksomheden skal forklare om henholdsvis hensatte forpligtelser (hensættelser) og periodeafgrænsningsposter, der indgår som forpligtelser i balancen. Der henvises til forslagets § 47 vedrørende hensatte forpl...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.