14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 86a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§86a Egenkapitalopgørelsen
Egenkapitalopgørelsen skal for hver post oplyse

  • 1) størrelsen primo regnskabsåret,

  • 2) tilgang i løbet af regnskabsåret,

  • 3) afgang i løbet af regnskabsåret og

  • 4) størrelsen ultimo regnskabsåret.

•••

Stk. 2 Indholdet af årets bevægelser på egenkapitalopgørelsen skal fremgå af benævnelsen eller af noterne.

•••

Stk. 3 I opgørelsen efter stk. 1 skal særskilt fremgå til- og afgange i posterne »Reserve for opskrivninger« og »Reserve for udviklingsomkostninger« samt beløb, som indregnes direkte på egenkapitalen i henhold til § 49, stk. 2, nr. 3 og 4.

•••

Stk. 4 Ledelsens forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud skal fremgå af opgørelsen.

•••
profile photo
Profilside