14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 85

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 85:

Til § 85
Forslagets § 85 pålægger virksomheder, der måler kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til indre værdi, at indregne de forholdsmæssige nettooverskud eller -underskud efter forslagets § 84, stk. 3, som indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen. Der skal således alene oplyses om nettoresulta...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.