14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 78a

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 78a:

Det følger af det nye regnskabsdirektivs artikel 37, at medlemsstaterne kan fritage alle de af årsregnskabsloven omfattede dattervirksomheder med modervirksomhed beliggende i EU/EØS – bortset fra børsnoterede virksomheder – for pligten til at aflægge årsrapport, når visse betingelser er opfyldt.Medlemsstaterne kan også vælge at udnytte undtagelsesm...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.