14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 71

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 71:

Til § 71
Forslagets § 71 viderefører den gældende årsregnskabslovs § 54 a og skal ses i sammenhæng med forslagets § 70 om nærtstående parter. En virksomhed, der indgår som dattervirksomhed i en koncern, er underlagt modervirksomhedens bestemmende indflydelse. Her giver virksomhedens årsrapport i sagens natur kun et ufuldstændig...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.