14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 70

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 70:

Til § 70
Forslaget er nyt i forhold til den nugældende årsregnskabslov. I praksis gives de nævnte oplysninger dog ofte, selv i mindre selskabers årsrapporter, bl.a. på grund af kravet i gældende lovs § 46 a om oplysning af ejerforhold i aktieselskaber.Begrebet "nærtstående parter" er nærmere defineret i forslagets bilag 1, A, nr. 4. ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.