14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 66

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 66:

Til § 66
Årsregnskabet skal opstilles i overensstemmelse med regnskabsskemaerne i bilag 2, skema 1 og 2. Har virksomheden sammendraget arabertalsposter for at fremme overskueligheden i årsregnskabet, jf. forslagets § 23, stk. 3, skal de sammendragne poster specificeres i noterne, så regnskabsbruger hér får de beløbsmæssige oply...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.