14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 65

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 65:

Til § 65
Forslagets § 65 svarer til gældende regel i årsregnskabslovens § 49 og 4. direktivs artikel 43, stk. 1, hvorefter nettoomsætningens fordeling på aktiviteter og på geografiske markeder skal oplyses, hvis disse aktiviteter og markeder afviger indbyrdes. Som følge af det generelle væsentlighedskriterium i § 13, stk. 1, nr...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.