14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 63

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 63:

Til § 63
I lighed med gældende lov kræver forslagets § 63, at der med beløb oplyses om den del af virksomhedens samlede gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet. Dette svarer til gældende lovs § 64 e, der er en lempelse af kravet i samme lovs § 46, stk. 1. Lempelsen gælder dog ikke for de mellemst...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.