14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 58a

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 58a:

Til § 58 aEfter den foreslåede nye § 58 a skal der gives oplysninger om de centrale forudsætninger, som er anvendt ved beregningen af dagsværdi for aktiver og forpligtelser.Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med den foreslåede affattelse af § 53, stk. 2, nr. 1, litra a, i forslagets § 1, nr. 83, der indeholder krav om oplysning om de værdiansættels...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.