14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 58

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 58:

Til § 58
Forslagets § 58 viderefører gældende lovs § 30, stk. 6, 2. pkt., der synes overset i praksis. Bestemmelsen implementerer 4. direktivs artikel 33, stk. 4, artikel 35, stk. 1, litra c, litra cc og artikel 39, stk. 1, litra c. Opskriver virksomheden anlægsaktiver, vil de årlige afskrivninger i resultatopgørelsen blive forøget,...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.