14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 58

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58 Opskriver virksomheden anlægsaktiver, som ikke løbende reguleres til dagsværdi efter §§ 37-38, skal følgende oplyses:

 • 1) Den regnskabsmæssige værdi i balancen, som ville have været indregnet, hvis opskrivning efter § 41, stk. 1, ikke havde været foretaget.

 • 2) Om posten »Reserve for opskrivning« under egenkapitalen:

  • a) Størrelsen primo regnskabsåret,

  • b) tilgang i løbet af regnskabsåret,

  • c) årets tilbageførsler af tidligere års opskrivninger,

  • d) årets afskrivninger,

  • e) afgang i løbet af regnskabsåret og

  • f) størrelsen ultimo regnskabsåret.

 • 3) Indregning og måling af den skattemæssige effekt af bevægelserne i opskrivningsreserven, jf. nr. 2.

•••
profile photo
Profilside