14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 55a

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 55a:

Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse som § 55 a under overskriften Egenkapital.Bestemmelsen implementerer artikel 16, stk. 1, litra c, nr. iv.Det foreslås i § 55 a, at en virksomhed skal medtage en oversigt, som viser bevægelser i dagsværdireserven i løbet af regnskabsåret. Dagsværdireserven er en post under egenkapitalen, hvorfor beste...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.