14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 53

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 53:

Til § 53
Forslagets § 53 præciserer hvilke forhold, der skal fremgå af redegørelsen om anvendt regnskabspraksis. Bestemmelsen implementerer 4. direktivs artikel 43, stk. 1, nr. 1.Efter gældende årsregnskabslovs § 42 skal virksomheden oplyse om anvendte metoder for værdiansættelse og beregning af af- ned- og opskrivninger. Kravet supp...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.