14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 49

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 49:

Til § 49
Forslagets § 49, stk. 1, 1. og 2. pkt., implementerer den del af forsigtighedsgrundsætningen, som knytter sig til resultatopgørelsen ved at kræve, at der er sket indtjening. Dvs. at ikke alle stigninger i aktivernes værdi eller fald i forpligtelserne indregnes som indtægter i resultatopgørelsen, selvom de opfylder den ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.