14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 46

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 46:

Til § 46
Forslagets § 46 omhandler op- og nedskrivning af varebeholdninger og andre omsætningsaktiver, hvis værdien ikke løbende reguleres i henhold til forslagets §§ 37 og 38. I lighed med forslagets §§ 41 og 42 er opskrivning en mulighed, medens nedskrivning er krævet. Bestemmelsen implementerer 4. direktivs artikel 33, stk. 1, ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.