14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 44

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 44:

Til § 44
Forslagets § 44 om kostprisen for omsætningsaktiver er en pendant til § 40 om anlægsaktiver. Den viderefører gældende lovs § 31, stk. 2 - 4, og implementerer 4. direktivs artikel 35, stk. 2 - 4, jf. artikel 39, stk. 2. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med reglen i forslagets § 36, hvorefter aktiver skal måles til kos...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.