14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 43a

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 43a:

Den gældende bestemmelse i årsregnskabslovens § 84, stk. 1, indeholder en særlig regel om indregning og måling af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder til disse virksomheders regnskabsmæssige indre værdi. Bestemmelsen gælder for virksomheder omfattet af regnskabsklasse C...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.