14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 42

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 42:

Til § 42
Forslagets § 42, stk. 1, viderefører kravet i gældende lovs § 29, stk. 1, om nedskrivninger, der implementerer 4. direktivs artikel 35, stk. 1, litra c, litra bb. Som noget nyt indføres begrebet "genindvindingsværdi". Bestemmelsen omfatter immaterielle anlægsaktiver samt materielle anlægsaktiver, der ikke løbende regul...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.