14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 41

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 41:

Til § 41
Forslagets § 41 viderefører adgangen til at opskrive materielle anlægsaktiver og kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i gældende lov § 30, stk. 1 - 4, og 4. direktivs artikel 33. Opskrivning er et af de væsentlige værdibaserede elementer i lovforslaget, der også indeholder regler om løbende væ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.