14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Årsregnskabsloven § 39

Uddrag fra kommentarerne til årsregnskabsloven § 39:

Til § 39
Forslagets § 39, stk. 1, foreskriver som noget nyt, at monetære balanceposter skal omregnes til balancedagens valutakurs. Andre balanceposter skal måles til transaktionskursen. Dette gælder også for transaktionerne. Har aktiver og forpligtelser efter anskaffelsen været genstand for en omvurdering, f.eks. nedskrivning e...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.