14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 838 af 08. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Efter første indregning kan investeringsejendomme løbende reguleres til dagsværdi.

•••

Stk. 2 Virksomheder, der omdanner levende dyr eller planter biologisk med henblik på salg, forarbejdning, forbrug eller avl af yderligere dyr og planter, kan efter første indregning løbende regulere disse aktiver til dagsværdi.

•••

Stk. 3 § 37, stk. 1, 2.-5. pkt., finder tilsvarende anvendelse på stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside